About

رتفاعی که جعبه شکن باید در آن باشد.
محل ساخت تابلو برق در داخل خانه. به عنوان مثال، آنها نمی توانند در حمام باشند.
دسترسی به جعبه شکن. همانطور که در جعبه وجود دارد، جعبه نمی تواند پشت قفسه کتاب باشد و همیشه باید فضای خالی برای باز کردن درب پانل داشته باشد.
بریکرها باید به وضوح برچسب گذاری شوند. این شامل رتبه بندی آمپر آنها و قسمت هایی از خانه آنها می شود.
هزاران مورد نیاز دیگر کد فنی الکتریکی برای جعبه های شکن وجود دارد. اما، مگر اینکه شما یک برقکار باشید، لازم نیست نگران باشید. کار بر روی جعبه های شکن و سیم کشی برق همیشه باید توسط یک فرد واجد شرایط انجام شود.

Contact Info