About

سفر و گردشگری چیست؟
همه ما سفر می کنیم و شاید بارها در زندگی خود توریست بوده ایم. توریسم و ​​توریست کلمات رایجی هستند که تقریباً هر روز در روزنامه ها و مجلات ذکر می شوند. که یکی از بهترین شهر ها برای سفر شهر تور دبی میباشد. با وجود محبوبیت آن، آیا تا به حال به این فکر کرده اید که تعریف سفر و گردشگری چیست؟ چه مولفه هایی صنعت گردشگری را تشکیل می دهند؟ چه کسی واجد شرایط توریست نامیده شدن است؟ 


منظور از سفر چیست و چگونه به یک صنعت تمام وقت تبدیل شده است؟ مفاهیم اساسی مربوط به گردشگری چیست و گردشگری به عنوان یک صنعت چه ویژگی هایی دارد؟ اشکال مختلف گردشگری چیست؟ در این مقاله به بررسی پاسخ این سوالات اساسی در صنعت سفر و گردشگری خواهیم پرداخت.

Contact Info