Ký tự khoảng trống

About

Trong các văn bản thường ngày hoặc các trò chơi online, ta thường thấy xuất hiện rất nhiều các kí tự trống. Đây là một dạng kí tự đặc biệt được rất nhiều game xem ngay tại https://kitukhoangtrong.com/ #kitukhoangtrong
Địa chỉ : 23 Tân Thành, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Phone : 0972293847