Liệu Bing Chat có được tích hợp GPT-4? - $2

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Details:

Theo thông tin từ Microsoft, Bing Chat sử dụng một mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh hơn so với ChatGPT của OpenAI. Mô hình này có khả năng truy cập vào thông tin hiện tại trên internet, khác với ChatGPT chỉ có dữ liệu cập nhật đến năm 2021. Bên cạnh đó, tốc độ xử lý của Bing Chat cũng được cho là đáng kể nhanh hơn.
GPT-4 là bước tiến lớn tiếp theo của ChatGPT và ChatGPT Plus của OpenAI, đem lại nhiều cải tiến đáng kể về kỹ năng ngôn ngữ. Chúng ta hãy háo hức đón chờ sự ra mắt của GPT-4 và khám phá những tính năng đột phá mà nó có thể mang lại trong tương lai.
Xem thêm: https://topchuyengia.vn/huong-dan/chat-gpt-plus
$2.00