Hệ thống xử lý nước DI Mixed Bed - $0

Việt Nam

Details:

Hệ thống xử lý nước DI Mixed Bed mang lại hiệu quả cao, loại bỏ hầu hết các Ion để có nước tinh khiết – siêu tinh khiết nhằm đáp ứng nhiều lĩnh vực đòi hỏi cao về chất lượng nước cho một số ngành đặc biệt

=> Xem thêm chi tiết tại: https://uce.com.vn/vi/he-thong-xu-ly-nuoc-di-mixed-bed-edi/
$0.00