Đàn guitar classic Seven ADMK - $200

Việt Nam

Details:

Đàn Guitar Seven Classic ADMK Thin Body
4.500.000,0₫

Cấu hình
✅ Mặt top: Thông Sitka ( Solid Sitka )
✅ Lưng & Hông: Koa PQ ( Solid Koa PQ )
✅ Đầu đàn được thiết kế theo phong cách đặc trưng của
Seven
✅ Tích hợp sẵn EQ Met B12
Chi tiết: https://sevenmusic.vn/product/dan-guitar-seven-classic-admk-thin-body/
$200.00