henryasadi

Aboutوقتی نوبت به کاشت می رسد، یکی از مهم ترین تصمیماتی که می گیرید این است که از چه نوع بذری استفاده کنید. نهال ها یک گزینه عالی برای بسیاری از باغبانان هستند. برخی از مزایای استفاده از نهال عبارتند از:

1. یافتن نهال آسان است. می توانید آنها را در اکثر فروشگاه های باغ یا آنلاین خریداری کنید.

2. مراقبت از نهال ها آسان است. آنها به اندازه دانه ها به توجه نیاز ندارند.

3. فروش نهال برتر نهال ها سریعتر رشد می کنند. این بدان معناست که می توانید زودتر از گل یا سبزیجات خود لذت ببرید.

4. احتمال شکست نهال ها کمتر است. اگر بذر بکارید، ممکن است برخی از آنها جوانه نزنند. با نهال، می دانید که گیاه رشد خواهد کرد.

5. نهال ها کمتر در معرض آفات و بیماری ها هستند. این بدان معناست که شما باغ سالم تری خواهید داشت.

6. نهال ها در رنگ ها، شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارند. این به شما امکان می دهد در طراحی باغ خود خلاقیت بیشتری داشته باشید.

Contact Info