Giấy phép xây dựng

About

Giấy phép xây dựng được xem là một trong như một thủ tục thiết yếu về mặt pháp lý mà gia chủ hay là chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện chúng trước khi muốn tiến hành xây dựng một công trình hay nhà ở.