zrztlkhgb

About

فولاد یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است. از مشخصات قابل توجه فولاد که باعث برتری آن نسبت به سایر مصالح ساختمانی شده، می توان به کشش، شکل پذیری و یکنواختی مقاومت در برابر فشار و کشش اشاره کرد. عملیات گالوانیزه کردن فرآیندی است که در آن پوششی روی فولاد یا آهن اضافه می شود تا از زنگ زدگی آن ها جلوگیری شود. در این مقاله قصد داریم تا انواع پروفیل گالوانیزه
و روش های گالوانیزه کردن را به شما معرفی کنیم.

Contact Info